FR|bus
30 lipca 2016
rozmiar tekstu:
informacja SMS o rozkladzie jazdy
Regulamin promocji "Jesień z FR|busem"
Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin programu rabatowego "Jesień z FR|busem":
1. Organizatorem programu rabatowego pod nazwa "Jesień z FR|busem" zwanym dalej "programem" jest Kowalski i wspólnicy spółka komandytowa z siedziba w Stopce pod numerem 7, 86-010 Koronowo, NIP 554-27-33-546 zwana dalej "Organizatorem",
2. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest skorzystanie z komunikacji autobusowej na wyznaczonych przez Kowalski i wspólnicy spółka komandytowa liniach komunikacyjnych oraz wykupienie biletu jednorazowego,
3. Program trwa od dnia 01.11.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,
4. Program obowiazuje na wyznaczonych przez Organizatora liniach komunikacyjnych,
5. Pasażer w okresie trwania programu uprawniony będzie do korzystania z 20% ulgi w komunikacji realizowanej przez Kowalski i wspólnicy sp.k. przy zakupie biletu jednorazowego,
6. Przysługujaca zniżka liczona jest od ceny jaka miałby bilet jednorazowy normalny,
7. Przysługujace pasażerowi ulgi nie sumuja się,
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia okresu trwania programu,
9. Wszelkich informacji dotyczacych programu rabatowego "Jesień z FR|busem" udzielaja pracownicy Kowalski i wspólnicy sp.k. od poniedziałku do piatku w dni robocze, w godzinach funkcjonowania biura Organizatora,
10 .Wszelkie reklamacje dotyczace programu moga być zgłaszane przez klientów w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres uslugi@frbus.pl,
11. Reklamacja by została rozpatrzona winna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis i uzasadnienie reklamacji,
12. Reklamacje rozpatrywane będa w terminie 14 dni od daty przyjęcia.
13. Wzięcie udziału w programie oznacza zgodę pasażera na zasady programu określone w niniejszym regulaminie,
14. Regulamin programu jest również dostępny siedzibie Organizatora,
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu w czasie trwania programu. Wszelkie zmiany warunków i zasad niniejszego regulaminu zostana ogłoszone wyłacznie na stronie internetowej www.frbus.pl i będa obowiazywać od dnia ich ogłoszenia,
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będa miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.